Gaszyn Challenge dla Alicji

ZSGE odpowiedział na nominację konińskiego Medyka i przyłączył się do akcji charytatywnej Gaszyn Challenge. Akcja ma na celu zebranie środków na operację Alicji z Kramska, która jest wcześniakiem. U dziewczynki zdiagnozowano wadę genetyczną, którą stwierdzono po raz pierwszy na świecie. Na leczenie małej Ali potrzebne są  ogromne środki, stąd zaangażowanie całej lokalnej społeczności.

W akcji w naszej szkole wzięli udział nie tylko nauczyciele i pracownicy, ale także uczniowie, którzy dzisiaj zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Pompki i przysiady zostały uwiecznione na filmie - https://drive.google.com/file/d/1sRziCL3yPjmp4k1O6y2P03r_mCZoAMcB/view.

Pan dyrektor Janusz Kamiński nominował do udziału w akcji zaprzyjaźnione placówki: Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie, Szkołę Podstawową nr 8 w Koninie.