Egzamin zawodowy

Szanowni Uczniowie i Absolwenci przystępujący do egzaminu zawodowego!

Proszę, abyście zapoznali się z procedurami dotyczącymi przebiegu egzaminu zawodowego – plik PDF.

PROCEDURY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.pdf

Pamiętajcie, że zarówno na części pisemnej, jak i praktycznej zobowiązani jesteście do posiadania własnego długopisu (z czarnym wkładem) oraz okazania się dowodem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem) przed wejściem na egzamin."Materiały i przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać podczas egzaminu:

część pisemna Komunikat_o_przyborach_2020_cz_pisemna.pdf
część praktyczna - należy odszukać oznaczenie kwalifikację, z której zdający zdaje egzamin Komunikat_o_przyborach_2020_cz_praktyczna.pdf
Przeczytajcie procedury dotyczące egzaminu i pamiętajcie o szczególnych warunkach, w których funkcjonujemy związanych z pandemią. Obowiązują Was wszelkie rygory sanitarne, chroniące Wasze zdrowie.

Wasi Wychowawcy poinformują Was o terminie i miejscu egzaminu (części pisemnej i praktycznej).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Informacje dotyczące egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020

Sesja styczeń-luty 2020 oraz czerwiec-lipiec 2020

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej 2012:

http://www.oke.poznan.pl/cms,2116,egzamin_zawodowy_pp_2012.htm

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej 2017:

http://www.oke.poznan.pl/cms,5431,egzamin_zawodowy_pp_2017.htm

Kogo dotyczy opłata za egzamin zawodowy? http://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

 

Egzamin zawodowy Formuła 2012 2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1 i 31 marca 2017 r.2