Technik
graki
i poligrai
cyfrowej
Zespół Szkół
Górniczo-Energetycznych im.
Stanisława Staszica w Koninie
rok szkolny 2021/2022
Dobry gra-
k widzi to,
co oczy po-
zostałych
niekoniecz-
nie dostrze-
gają.
Zawód
przyszłości
Nie widzisz czekolady, tylko ciekawą kreację na
opakowaniu oraz dobrze do niej dobrany font
nazwy oraz producenta?
Kreatywność to Twoje drugie imię?
Zamiast książki widzisz tekturę, z której wykona-
na jest jej okładka oraz wnikliwie analizujesz jej
projekt?
Zauważasz, że jeden margines jest szerszy od
drugiego o 0,005-milimetra?
Nas to nie dziwi. Też tak mamy :)
Jeśli interesujesz się graką, fascynują Cię nowe
media, jesteś kreatywny, jest to zawód dla Ciebie.
Dobry grak zna się na obsłudze komputera (i to
nie na jej podstawach), projektowaniu (wszyst-
kie programy graczne zna jak własną kieszeń),
marketingu (musi wiedzieć, jak w sposób inte-
resujący przedstawić czy sprzedać dany proje-
kt, koncepcję), psychologii (potra rozmawiać,
słuchać i przede wszystkim zrozumieć każde-
go klienta), poligrai (CMYK, Pantone, spady, ro-
dzaje papieru, itd. podstawowymi zwrotami
w jego słowniku), ratownictwie (ratuje klientów
z opresji, kiedy kończą się ich terminy lub kiedy
ktoś inny nie podołał projektom).
Tego wszystkiego nauczymy Cię w naszej
szkole.
01
01
02
03
04
05
06
07
Przygotowania publikacji i prac
gracznych do druku oraz publikacji
elektronicznej.
Prowadzenia procesów drukowania
cyfrowego.
Przygotowania materiałów cyfrowych do
wykonania projektów gracznych.
Obróbki druków cyfrowych.
Prowadzenia procesów drukowania
przestrzennego 3D.
Obróbki przestrzennych druków 3D.
Organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Czego się
nauczysz?
Poznasz tajniki obsługi różnego rodzaju progra-
mów gracznych przeznaczonych do obróbki
i projektowania graki wektorowej, bitmapowej,
modelowania 3D oraz typowych programów do
tworzenia publikacji z uwzględnieniem ebook-
ów.
Nauczysz się projektować ulotki, foldery, plaka-
ty, billboardy, banery, wizytówki, czasopisma, al-
bumy itp.
Z dostarczonych materiałów w postaci teks-
tu, wykresów, fotograi, tabel będziesz po-
trał wykonać za pomocą sprzętu kompu-
terowego obróbkę materiałów gracznych
i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu
i graki, rozmieszczenie tekstu i graki na arkuszu
drukarskim.
Zdobędziesz wiedzę na temat ustala-
nia parametrów drukowania cyfrowe-
go, eksploatacji cyfrowych maszyn
i urządzeń drukujących.
Czego się
nauczysz?
02