Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

ZSGE > Aktualności > Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zezm.), dokonał w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

W związku z powyższym uruchomione zostają w naszej szkole dyżury pedagogów, którzy są gotowi wesprzeć zainteresowanych uczniów i rodziców w zakresie zagadnień wynikających z nowego kierunku w polityce oświatowej państwa.

Dyżury będą się odbywały w gabinetach pedagogów przy ul. Bydgoskiej i ul. Wyszyńskiego według następującego harmonogramu:

Beata Marszał               -           poniedziałek 12:00-14:00           ul. Wyszyńskiego

Agnieszka Drążek         -           środa  8:45-10:45                      ul. Wyszyńskiego

Jolanta Czajka               -           czwartek 14:00-16:00                 ul. Bydgoska