Informacja dla uczniów zdających egzamin zawodowy

ZSGE > Aktualności > Informacja dla uczniów zdających egzamin zawodowy

Przypominamy, że uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia zdający egzaminy zawodowe w formule 2019 (kwalifikacje tzw. trzyliterowe) zobowiązani są przystąpić do egzaminu zgodnie z planem nauczania. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu nie otrzyma promocji lub nie ukończy szkoły.