Górnicza Złotą Szkołą Narodowego Banku Polskiego!

ZSGE > Aktualności > Górnicza Złotą Szkołą Narodowego Banku Polskiego!

Dziś o godzinie 15 odbyła się uroczysta gala, na której ogłoszono laureatów wszystkich nagród I edycji „Złotych Szkół NBP”. To ogólnopolski program skierowany dla uczniów klas 7 i 8 oraz szkół ponadpodstawowych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. Zadania do wykonania w edycji polegały na przeprowadzeniu spotkania z ekspertem, lekcji z ekonomią oraz debaty szkolnej.

Do programu zgłoszono 394 szkoły z całej Polski. Tytuł Złotej Szkoły NBP uzyskały 284 placówki. Przyznano również nagrody specjalne oraz wyróżnienia dla najlepiej zrealizowanych projektów – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie otrzymał takie wyróżnienie za przeprowadzoną debatę ekonomiczną pt. „Uczniowie Górniczej jako Giganci Finansów Osobistych”. Brali w niej udział przedstawiciele wszystkich klas kształcących się w placówce oraz zaproszeni eksperci: Agnieszka Jąkalska – Kierownik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koninie, Przemysław Jóźwiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie, Urszula Przybylska – wicedyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych.

Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która wykonywała zadania konkursowe, stanowili nauczyciele – Beata Cichocka, Małgorzata Gotowała, Agata Pigulska, Wioletta Poturała, Urszula Wrzaskowska, Danuta Zawadzka, Marek Karmowski, Piotr Paluszyński, Kamil Rudzki oraz uczniowie: Anna Gąsiorowska, Nikola Piguła, Wiktor Karwacki, Kamil Nalepa, Andrzej Orzechowski i Kamil Świderski. Koordynatorem konkursu była Marta Woźniak.

Szkoła otrzyma certyfikat Złotej Szkoły Narodowego Banku Polskiego a za otrzymane wyróżnienie –statuetkę i cztery tysiące złotych.