Inauguracja Klas Akademickich PWSZ

ZSGE > Aktualności > Inauguracja Klas Akademickich PWSZ
Dnia 4 listopada odbyła się uroczystość Inauguracji Klas Akademickich PWSZ w Koninie. Patronatem zostały objęte dwie klasy ZSGE. Są to spedytorzy z klasy 3TS4 i mechatronicy z klasy 3MT4. Nasi uczniowie, a już na uczelni.