Młodzieżowa Rada Miasta VII kadencji

ZSGE > Aktualności > Młodzieżowa Rada Miasta VII kadencji

19 maja 2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji, podczas której prezydent Konina wręczył młodym radnym zaświadczenia o ich wyborze na reprezentantów swoich szkół. W trakcie spotkania został wyłoniony przewodniczący - Antoni Sucharski, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida. Funkcję wiceprzewodniczących objęły: Joanna Brzezińska z II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego oraz Olga Gradecka z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. Sekretarzem został Marcel Jóźwiak z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica. Młodzi radni podczas dyskusji sprecyzowali plany i cele działalności, podkreślając istotność spraw ekologicznych, działalności charytatywnej oraz współpracy między samorządami szkolnymi.