Ogólnopolskim Konkursie Politechniki Warszawskiej o złoty indeks "Zrównoważone Środowisko"

ZSGE > Aktualności > Ogólnopolskim Konkursie Politechniki Warszawskiej o złoty indeks "Zrównoważone Środowisko"

19.06 br. odbyła się Gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Politechniki Warszawskiej o złoty indeks ,,Zrównoważone Środowisko”.  Pracę na konkurs pt. ,,Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZSGE w Koninie i terenach przyległych” napisał Jędrzej Maciejewski z kl. 4TI. Jędrzej otrzymał z rąk Dziekana Wydziału Hydrotechniki tytuł Laureata- Złoty Index i zajął 2.miejsce a od sponsora firmy Arcadis- cenną nagrodę. Mentorem był L. Hopen