Przygotowanie do maturalnego egzaminu poprawkowego z matematyki

ZSGE > Aktualności > Przygotowanie do maturalnego egzaminu poprawkowego z matematyki

 

Dzień

Godzina

Sala

Moduł tematyczny

21.08.

900 - 1030

204B

Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności.

21.08.

1100 - 1230

204B

Funkcje i ich własności. Ciągi.

23.08.

900 - 1030

204B

Trygonometria, planimetria, geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.

23.08.

1100 - 1230

204B

Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, stereometria, zadania na dowodzenie.