Sesja egzaminacyjna styczeń/luty 2021

ZSGE > Aktualności > Sesja egzaminacyjna styczeń/luty 2021

Szanowni Uczniowie i Absolwenci przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021! Proszę o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów (uzupełnionym o informacje dotyczące m.in. godz. wejść dla zdających dane kwalifikacje, dróg wejść do szkoły w zależności od sali egzaminacyjnej) oraz wytycznymi sanitarnymi dotyczącymi przebiegu egzaminu, a także komunikatami dyrektora CKE wskazującymi przybory i materiały, które zdający powinien lub może posiadać podczas egzaminu na części pisemnej (standardowe wyposażenie dla wszystkich kwalifikacji to długopis z czarnym wkładem i kalkulator prosty) i części praktycznej (dla każdej kwalifikacji może być inne - należy sprawdzić w komunikacie).

Proszę pamiętać o zabraniu na egzamin dokumentu tożsamości.