Uwaga maturzyści

ZSGE > Aktualności > Uwaga maturzyści

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem na PWSZ w Koninie informujemy, że pierwsze spotkanie „Dlaczego warto studiować w PWSZ w Koninie?" odbędzie się 13 stycznia o godz. 13:00 na platformie MS Teams.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1609147254141?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%2290c963df-a7fa-457f-b048-c38ca2c0e74f%22%7d

Ponadto informacje dotyczące tego wydarzenia można znaleźć: