Wręczenie certyfiaktów

ZSGE > Aktualności > Wręczenie certyfiaktów

W dniu 30 stycznia 2024 roku uczniowie klas akademickich: 5MT oraz 4OP w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, odebrali z rąk dr. hab. Artura Zimnego, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Koninie i jej rektora zaświadczenia o umiejętności lutowania. Kurs trwał 6 godzin. Przeprowadził go dr inż. Kamil Łodygowski.