Przydatne informacje

Dni wolne od zajęć

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Przydatne informacje > Dni wolne od zajęć
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15 października 2021 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół

 2 listopada 2021 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół

12 listopada 2021 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół

11 stycznia 2022 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczychw klasach LO i technikum (pisemny egzamin zawodowy)

2 maja 2022 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól

4 maja 2022 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczychw klasach LO i technikum (pisemny egzamin maturalny)

5 maja 2022 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczychw klasach LO i technikum (pisemny egzamin maturalny)

6 maja 2022 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół (pisemny egzamin maturalny)

6 czerwca 2022 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczychw klasach LO i technikum (egzamin zawodowy)

7 czerwca 2022 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól (egzamin zawodowy)

 

<