Przydatne informacje

Dni wolne od zajęć

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Przydatne informacje > Dni wolne od zajęć
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

4 maja 2021 roku -  dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach LO i technikum

5 maja 2021 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczychw klasach LO i technikum

6 maja 2021 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczychw klasach LO, technikum, i BS I st.

4 czerwca 2021 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół

22 czerwca 2021 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól