Przydatne informacje

Dni wolne od zajęć

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Przydatne informacje > Dni wolne od zajęć
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 i 3 listopada 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół (dodatkowe dni wolne po 1 listopada)

12 stycznia 2024 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół (pisemny egzamin zawodowy)

2 maja 2024 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól

7, 8,9,13 maja 2024 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól (pisemny egzamin maturalny)

7, 10 czerwca 2024 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół (pisemny egzamin zawodowy)

<