Uczeń

Erasmus+

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Uczeń > Erasmus+

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji, 20 stycznia zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji do projektu - informacja zostanie umieszczona na drzwiach do gabinetu 105b oraz tablicy ogłoszeń.

Zawodowo Kulturowo
Uczniów chętnych do wzięcia udziału w projekcie Erasmus+ prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Wypełnione formularze należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego do 10 stycznia 2023.
 
Kontakt w sprawie praktyk w ramach programu Erasmus+ : kierownik szkolenia praktycznego Marta Woźniak mwozniak@zsge.pl
<