Dla kandydata

Jaki zawód u nas zdobędziesz

ZSGE > Dla kandydata > Jaki zawód u nas zdobędziesz

Kierunki kształcenia

Po kliknięciu w nazwę kierunku kształcenia wyświetli się szczegółowy opis

TECHNIKUM NR 1

ZAWÓD/KLASA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

technik mechatronik

j. angielski

technik informatyk

j. angielski

technik ekonomista
system modułowy

j. angielski

technik spedytor

klasa integracyjna

j. angielski

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

j. angielski

technik programista

j. angielski

technik elektryk

j. angielski

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

j. angielski

technik pojazdów samochodowych

j. angielski

technik mechanik

j. angielski

V LICEUM     OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

psychologiczno-menedżerska

(w tym grupa sportowa- piłka nożna dziewcząt/szermierka)

biologia, geografia, j. angielski

psychologiczno-lingwistyczna

klasa integracyjna

biologia, j. polski, j. angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

elektryk

 

szkoła zapewnia zajęcia praktyczne

mechanik pojazdów samochodowych

Nauczane języki obce w technikum i liceum ogólnokształcącym:

język angielski (kontynuacja), język niemiecki

Nauczany język obcy w branżowej szkole I stopnia: język niemiecki

<