Organizacja szkoły

Psycholog

ZSGE > Organizacja szkoły > Psycholog

Agnieszka Wawrzyniak-Smucerowicz

Godziny pracy

Poniedziałek 8:00-12:30

Wtorek 8:00-9.45, 11:30-13.30 

Środa 13:00-17:00

Czwartek 11:35-16:35

Piątek 10:00-15:15

Pedagog i psycholog Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych pracuje w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  • Rozporządzenie MEN z dn. 7 maja 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2003r.w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.