O szkole

Historia szkoły

ZSGE > O szkole > Historia szkoły

Historia szkoły

W związku z intensywną eksploatacją złóż węgla brunatnego w naszym regionie i koniecznością przygotowania kadry technicznej 1 września 1959 r. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Katowicach powołało do życia resortową trzyletnią Zasadniczą Szkołę Górniczą przy Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie, mieszczącą się w dawnym biurowcu w Marantowie. Powstała ona na wniosek KWB „Konin” i Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Organizację nowej placówki powierzono mgr Edwardowi Jędrzejczakowi, który kierował nią przez 35 lat aż do przejścia na emeryturę.

W 1962 utworzono trzyletnie Technikum Górnicze, a w 1965 pięcioletnie Technikum Górnicze. W tym samym roku oddano do użytku pierwszy budynek nowego ośrodka szkolenia górniczego przy ulicy Wyszyńskiego, gdzie znajduje się obecna siedziba szkoły, wybudowany przez KWB „Konin”. W skład kompleksu wchodziły 2 gmachy przeznaczone na klasopracownie, 2 sale gimnastyczne, warsztaty szkolne oraz internat, a jego budowę ostatecznie ukończono w 1969 roku.

W 1960 r. została założona szkolna orkiestra dęta prowadzona na początku przez kapelmistrza i dyrygenta Hieronima Augustynowicza. W 1967 powołano pierwsze klasy dla dorosłych i pracujących, a w 1970 utworzono Zasadniczą Szkołę Zespołu Elektrowni PAK oraz Technikum Energetyczne dla pracujących.

W 1989 szkole nadano obecną nazwę – „Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych”, a od 1994 ZSGE przestaje być szkołą resortową i przechodzi pod opiekę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 r. organem prowadzącym dla placówki został Urząd Miejski w Koninie.

W 2003 r. w ZSGE otwarto pracownie energii odnawialnej, co zainaugurowało funkcjonowanie tzw. Szkoły Słonecznej w Koninie, jej idea została zrealizowana dzięki współpracy ze szkołami w Bielawie i Herne. W 2002 w związku z reformą szkolnictwa uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu: czteroletnie technikum i trzyletnie liceum profilowanym.

6 grudnia 2003 r. podczas obchodów 45-lecia istnienia w czasie jubileuszowej uroczystości nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz przekazanie sztandaru z wizerunkiem patrona i jego przesłaniem „Byście swe powinności wypełniać umieli!”.

Od 1 września 2017 r. w związku z reformą oświaty samorząd Konina włączył Gimnazjum nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Koninie do V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Od 1 września 2019 r. uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu: pięcioletnie technikum, czteroletnie liceum oraz trzyletnią szkołę branżową I stopnia.

Techników Górnicze, lata 70-te

<