Organizacja szkoły

Dokumenty szkolne

ZSGE > Organizacja szkoły > Dokumenty szkolne

Dane do przelewu:

Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3

VeloBank S.A.

33 1560 0013 2015 2803 6434 0001

w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko osoby, dla której wystawiony będzie duplikat

<