Dla kandydata

Rekrutacja - co, jak i kiedy?

ZSGE > Dla kandydata > Rekrutacja - co, jak i kiedy?

Informacja w związku z naborem do klas Mistrzostwa Sportowego

 Informacja  dostępna w sekretariacie uczniowskim pok. 46B, ul. Wyszyńskiego 3

<