Dla kandydata

Rekrutacja - co, jak i kiedy?

ZSGE > Dla kandydata > Rekrutacja - co, jak i kiedy?

Informacja w związku z naborem do klas Mistrzostwa Sportowego

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy piłka nożna dziewcząt, szermierka) dostępna w sekretariacie uczniowskim pok. 46B,
ul. Wyszyńskiego 3.

<