Organizacja szkoły

Pedagog

Budynek przy ul. Wyszyńskiego

Agnieszka Drążek

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00-14:20

Wtorek 9:45-13:30, 14:20-16:05

Środa 8:45-10:45

Czwartek 8:50-9:45, 11.30-13.30

Piątek 8:00-14:05

Beata Marszał

Godziny pracy

Poniedziałek 12:25-16:25

Wtorek 8:15-11:45

Środa 8:30-10.45

Czwartek 11.30-13.45

Budynek przy ul. Bydgoskiej

Jolanta Czajka

Godziny pracy

Poniedziałek 9:45-12.35

Wtorek 8:00-13:30

Środa 8:00-14.30

Czwartek 12:00-16:00

Piątek 11:15-15:15

Zadania pedagoga

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów (§29.1).
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów (§29.2).
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
 • Podejmowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Współpraca z organizacjami oraz instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania uczniów
DROGI UCZNIU/UCZENNICO!!!

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA GDY:

 • Nie radzisz sobie z nauką,
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • Nie potrafisz porozumieć się z zespołem klasowym lub nauczycielem,
 • Masz kłopoty w domu i chcesz o tym porozmawiać,
 • A może chcesz podzielić się z nami swoją radością i sukcesem?
 • Chcesz pomóc innym i nie wiesz jak tego dokonać?
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się pochwalić?

Przyjdź lub napisz do nas  pedagogzsge@wp.pl

Zapraszamy do współpracy rodziców!!!

Wspólnie będziemy szukać rozwiązań trudnych sytuacji i wspierać aktywnie życie Waszych dzieci.