Projekty realizowane w szkole

Projekt "Konińska Kuźnia Zawodowców"

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Uczeń > Projekty realizowane w szkole > Projekt "Konińska Kuźnia Zawodowców"

Nabór na staże zawodowe

Uwaga! Płatne staże zawodowe dla uczniów Technikum
 – klasy trzecie i drugie na podbudowie gimnazjum (we wskazanych w Projekcie zawodach)

ZSGE ogłasza nabór na staże zawodowe w ramach Projektu Konińska Kuźnia Zawodowców”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Warunki uczestnictwa i rekrutacji określa Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły
w zakładce: Projekt „Konińska Kuźnia Zawodowców”

Składanie dokumentów aplikacyjnych na I edycję trwa do 18 czerwca 2021 do godz.12 (do pobrania ze strony szkoły)

Miejsce składania dokumentów – sekretariat uczniowski ZSGE (czynny w dni powszednie, składanie dokumentów w godzinach 8-14)

W I edycji staży zawodowych (rok szkolny 2020/21) przewiduje się 30 miejsc, z czego 15 miejsc organizowanych jest na podstawie porozumienia Organizatora (ZSGE) z Pracodawcami współpracującymi z ZSGE (branże: informatyczne – 5, elektrotechniczne i pokrewne – 10). Pozostałych 15 miejsc przeznaczonych jest dla uczniów, którzy wskażą zakład pracy zobowiązujący się do umożliwienia odbycia stażu z poniesieniem i udokumentowaniem wkładu własnego w postaci wynagrodzenia dla opiekuna stażysty w wysokości 500 zł brutto brutto.

Stażysta po rozliczeniu się ze stażu oraz wymaganej dokumentacji otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł.

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Regulamin projektu staże

Zgoda pracodawcy na przyjęcie ucznia na staż zawodowy

Projekt "Konińska Kuźnia Zawodowców"

Zakończone kursy

 • operator wózka widłowego
 • nowoczesny magazynier
 • podstawy programowania
 • grafika komputerowa
 • obsługa programu PŁATNIK
 • wykorzystanie systemów inteligentnego sterowania budynkiem

Kursy egzamin maturalny (zakończone)

 • polski
 • matematyka
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka

Kursy egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie (zakończone)

 • ekonomista
 • informatyk
 • elektronik
 • elektryk
 • energetyka odnawialna
 • mechatronik
 • spedytor